Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie specjalizuje się w kierunkowym kształceniu uczniów. Tegoroczni pierwszoklasiści edukują się z zakresu ratownictwa medycznego oraz przysposobienia wojskowego. 

Paulina, Dominik i Aleksander opowiedzieli nam o swoich wrażeniach po pierwszym tygodniu nauki.

Posłuchaj wywiadu udzielonego przez naszych uczniów