Zapisy kandydatów 


 
PROGRAM DNI OTWARTCH
W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W HENRYKOWIE
TERMINY:

 15 marca 2018 r. 
 26 kwietnia 2018 r.
 21 kwietnia 2018 r., podczas Spartakiady;
 
PROGRAMY:

15 MARCA 2018 r.
1. Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, zasad rekrutacji do KLO, bazy szkoły i internatu.
2. Przedstawienie programu dla klas przysposobienia wojskowego, ratownictwa oraz dietetyki sportowej i warsztaty dla kandydatów.
3. Spotkania z rodzicami.

Zgłoś swój udział

 
 
21 KWIETNIA 2018 r.
Spartakiada Liturgicznej Służby Ołtarza
1. Indywidualne spotkania rekrutacyjne dla kandydatów, rodziców.
2. Możliwość obejrzenia bazy szkoły i internatu.

Zgłoś swój udział
 
 
26 KWIETNIA 2018 r.
1. Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły i zasad rekrutacji do KLO.
2. Przedstawienie programu dla klas przysposobienia wojskowego, ratownictwa oraz dietetyki sportowej.
3. Spotkania z rodzicami.
4. Dodatkowo propozycja dla szkół – SZKOLENIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH I CEREMONIAŁU WOJSKOWEGO
DLA UCZNIÓW I OPIEKUNÓW SZKOLNYCH POCZTÓW SZTANDAROWYCH.

Zgłoś swój udział