Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2017/2018

Termin składania wniosków  dla osób chcących otrzymać stypendium socjalne od września upływa 15 lipca 2017 r.