Harmonogram matur ustnych w KLOMatura 2017 -  (informacje dla maturzystów)INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


HARMONOGRAM MATUR

PRZYDATNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKATY O TERMINACH EGZAMINU I DOSTOSOWANIACH

INFORMATORY MATURALNE


Harmonogram matur ustnych w KLO


PRZYDATNE LINKI:


Centralna Komisja Edukacyjna

Okręgowa Komisja Edukacyjna we Wrocławiu


Osoby odpowiedzialne za organizację egzaminu maturalnego w szkole:

Dyrektor ks. dr Kacper Radzki – Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
Elżbieta Manacka – Zastępca Przewodniczącego SZE (kontakt dla rodziców poprzez dziennik elektroniczny)