INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


HARMONOGRAM MATUR

PRZYDATNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKATY O TERMINACH EGZAMINU W 2018 ROKU, DOSTOSOWANIACH I PRZYBORACH

INFORMATORY MATURALNE

Listy zdających - matura ustna w KLO


PRZYDATNE LINKI:


Centralna Komisja Edukacyjna

Okręgowa Komisja Edukacyjna we Wrocławiu


Osoby odpowiedzialne za organizację egzaminu maturalnego w szkole:

Dyrektor ks. dr Krzysztof Deja – Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
Elżbieta Manacka – Zastępca Przewodniczącego SZE (kontakt dla rodziców poprzez dziennik elektroniczny)