Lista Nauczycieli KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE HENRYKÓW

Lista pracowników pedagogicznych KLO w roku szkolnym 2017/18

 1. ks. por. dr Krzysztof Deja  – Dyrektor szkoły
 2. mgr Beata Krasińska - wicedyrektor szkoły, nauczyciel chemii,
 3. ppłk dyplomowany mgr inż. Jan Deja – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz przysposobienia wojskowego,
 4. mgr Przemysław Gałuszka – wychowawca klasy I A, nauczyciel matematyki oraz fizyki
 5. mgr Daniel Garbacz – wychowawca klasy III B , nauczyciel wychowania fizycznego,
 6. mgr Alicja Kopczyńska – nauczyciel fizyki,
 7. mgr Tomasz Lipiński - nauczyciel ratownictwa,
 8. mgr Małgorzata Brywczyńska - nauczyciel wychowania fizycznego,
 9. ks. mgr Józef Jarmuła – kierownik internatu, nauczyciel religii,
 10. mgr Elżbieta Manacka – kierownik ds. promocji szkoły, nauczyciel języka polskiego,
 11. mgr Marcin Mazurkiewicz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze oraz historii i społeczeństwa,
 12. mgr Natalia Pietruniak - nauczyciel języka niemieckiego,
 13. mgr inż. Beata Pietrzak – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,
 14. mgr Katarzyna Poprzeczka - pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
 15. mgr Łukasz Romanowski - wychowawca klasy III A, nauczyciel języka angielskiego,
 16. mgr Agnieszka Sikora – wychowawca klasy II A, nauczyciel przyrody, biologii i geografii,
 17. mgr Monika Obrocka – nauczyciel języka niemieckiego,