Lista pracowników pedagogicznych KLO w roku szkolnym 2016/17

 1. ks. dr Kacper Radzki – Dyrektor szkoły
 2. mgr Beata Krasińska - wicedyrektor szkoły, nauczyciel chemii,
 3. ks. dr Arkadiusz Kruk – nauczyciel religii,
 4. mgr Marcin Mazurkiewicz – wychowawca klasy III B, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa,
 5. mgr Joanna Chałupa – nauczyciel języka angielskiego,
 6. ppłk dyplomowany mgr inż. Jan Deja – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz przysposobienia wojskowego,
 7. ppłk mgr inż. Krzysztof Dudek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz przysposobienia wojskowego,
 8. mgr Przemysław Gałuszka – wychowawca klasy III A, nauczyciel matematyki,
 9. mgr Daniel Garbacz – wychowawca klasy II B , nauczyciel wychowania fizycznego,
 10. mgr Urszula Józwiszyn – nauczyciel języka polskiego,
 11. mgr Alicja Kopczyńska – nauczyciel fizyki,
 12. mgr Tomasz Lipiński - nauczyciel ratownictwa,
 13. mgr Brywczyńska Małgorzata - nauczyciel wychowania fizycznego,
 14. ks. mgr Józef Jarmuła – kierownik internatu, nauczyciel geografii,
 15. mgr Elżbieta Manacka – kierownik ds. promocji szkoły, nauczyciel języka polskiego,
 16. mgr inż. Beata Pietrzak – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce
 17. mgr Katarzyna Poprzeczka - pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
 18. mgr Łukasz Romanowski - wychowawca klasy II A, nauczyciel języka angielskiego,
 19. mgr Agnieszka Sikora – wychowawca klasy I A, nauczyciel przyrody i biologii,
 20. mgr Monika Obrocka – nauczyciel języka niemieckiego,
 21. mgr Miłosz Szostek – nauczyciel informatyki,