Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

INFORMACJE OGÓLNE

W roku szkolnym 2017/2018 zamierzamy otworzyć dwie klasy pierwsze. Każda z nich będzie realizowała wszystkie przedmioty ogólnokształcące zgodnie z podstawą programową dla liceum ogólnokształcącego. Kandydaci i kandydatki od klasy pierwszej wybierają jeden blok przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

  1. Humanistyczny;
  2. Blok przedmiotów ścisłych;
  3. Przyrodniczy.

Dodatkowe kierunki kształcenia:

RATOWNICTWO

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE