28 kwietnia br. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie odbyło się zakończenie roku szkolnego klas trzecich.  Uroczystość rozpoczęła się na placu apelowym. Po złożeniu meldunku przez Szymona Bukowca- przewodniczącego szkoły skierowanego  do ks. dr Kacpra Radzkiego Dyrektora  Szkoły oraz zaproszonego na tą okazje ks. Biskupa Jacka Kicińskiego nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły klasom drugim.  Następnie  wszyscy uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do kapitularza na mszę świętą.  Wspólna modlitwa prowadzona była  przez ks. Biskupa, księdza Dyrektora oraz księdza Arkadiusza  Kruka. Całą uroczystość ozdabiał śpiew chóru, w skład którego wchodzili klerycy oraz uczniowie szkoły. Na zakończenie mszy świętej uczeń Bartłomiej Bielawki podziękował ks. Biskupowi za przybycie przepięknym przemówieniem i życzeniami. 

Czytaj więcej: Pożegnanie Maturzystów w KLO

27 kwietnia 2016 r. obchodziliśmy drugą rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie przygotowali inscenizację, która była swoistego rodzaju podróżą do przeszłości Polski. Mieliśmy okazję raz jeszcze posłuchać historycznej homilii Ojca św. Jana Pawła II, na zakończenie której padły znamienne słowa „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.” Obok św. Jana Pawła II spotkaliśmy także bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, zobaczyliśmy tego 30-letniego kapłana podczas przemówienia do Stoczniowców, kiedy to stawał w obronie prawdy i wolności, a także godności człowieka. Podczas inscenizacji mieliśmy okazję spotkać tych dwóch wielkich Polaków wyniesionych na ołtarze i spojrzeć na ich życie poprzez pryzmat patriotyzmu i Polskości. Winniśmy pamiętać o tych, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce, o tych, którzy przyczynili się do obalenia komunizmu, o tych, którzy pokazali nam jak stawać się coraz bardziej człowiekiem nawet za cenę życia.

Czytaj więcej: Akademia z okazji 2 rocznicy kanonizacji Jana Pawła II

Dnia 26 Kwietnia 2016 roku Mateusz Cholewa uczeń klasy Ia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. E. Bojanowskiego w Henrykowie o kierunku ratowniczym, wywalczył w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” na etapie wojewódzkim
II MIEJSCE. Mateusz będzie reprezentował szkołę w rozgrywkach konkursowych na szczeblu centralnym. Gratulujemy sukcesu!

Czytaj więcej: II miejsce dla Mateusza Cholewy w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 23 kwietnia 2016 roku uczniowie klas pierwszych i drugich Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie zaznaczyli w sposób szczególny swoją obecność podczas Uroczystości Ogłoszenia Św. Jerzego Patronem Miasta Ziębice.

Czytaj więcej: KLO na uroczystości ogłoszenia Św. Jerzego Patronem Miasta Ziębice

14 kwietnia 2016 roku w Ząbkowicach Śląskich odbył się konkurs wiedzy o najdawniejszych dziejach Polski organizowany z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. „Od Mieszka I do Bolesława Chrobrego, czyli państwa polskiego początki” KLO reprezentował Maciej Raźny za udział serdecznie dziękujemy.

Podkategorie