W czwartek 25.04.2013 r. swoją edukację w KLO zakończyło 27 uczniów. Uroczystość rozpoczęto Mszą Święta, której przewodniczył jego Eminencja Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz. Po mszy odbył się krótki koncert orkiestry dętej, którą opuściło aż sześciu muzyków: Dawid Kupczak, Dawid Białkowski, Dawid Mazurek, Piotr Kramarz, Piotr Konieczyński i Radosław Solawa.

Czytaj więcej: Zakończenie Klas III

Od 16 do 19 kwietnia odbyły się szkolenia w zakresie ratownictwa taktycznego dla klas ratowniczych oraz szara taktyka dla klas wojskowych.

Czytaj więcej: Szkolenia klas ratownictwa i wojskowych

„Interaktywny produkt IT" to ogólnopolski konkurs informatyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Oto niezwykła, nowatorska w skali kraju inicjatywa otwierająca nowe możliwości dla młodych twórców i pasjonatów nowoczesnych technologii.

Czytaj więcej: „Interaktywny produkt IT” - ogólnopolski konkurs informatyczny

22 marca gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych i Historii „Twierdza Wrocław". Spotkali się oni z uczniami klas przysposobienia wojskowego. Celem zajęć była prezentacja różnego rodzaju broni, wrazz opisem jej zastosowania, zasięgu i skuteczności.

Czytaj więcej: Zajęcia z przysposobienia wojskowego

Gimnazjaliści zostali wdrożeni w specyfikę zajęć z ratownictwa i przysposobienia wojskowego oraz ju–jitsu. Niestety nie wszystko zdołaliśmy zaprezentować w dość krótkim czasie, ale mamy nadzieję, że nasze warsztaty zachęciły chłopców do złożenia podania do KLO. Przypominamy, że od kilku lat z powodzeniem prowadzimy klasy o kierunku przysposobienie wojskowe i ratownictwo, a od września 2013 roku planujemy otwarcie nowego kierunku – uniwersyteckiego.

Czytaj więcej: Dzień Otwarty

Podkategorie