TRWAJĄ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ !!

 

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2018 r. Szkolenie rozpocznie się już 8 stycznia i potrwa do 27 kwietnia 2018 r. 

W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Aby zostać ochotnikiem należy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne. W kolejnym etapie ochotnicy którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pamiętaj, im wcześniej się zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 8 stycznia br. jednostka wojskowa w Kłodzku bądź w Krośnie Odrzańskim będzie na Ciebie czekać !

Tak to nie omyłka pisarska, mamy wolne miejsca w służbie przygotowawczej do 22 karpackiego batalionu piechoty górskiej w Kłodzku oraz 5 batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim.

Przeczytałeś powyższe akapity i nie jesteś jeszcze przekonany??? 

Szeregowy elew przez okres szkolenia otrzymuje od wojska uposażenie przysługujące żołnierzom, pełniącym służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych wysokości 960 zł. Dodatkowo po zakończonej służbie przygotowawczej otrzyma odprawę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100 zł. Podczas tej służby przysługują również inne uprawnienia takie jak bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78% oraz ochrona stosunku pracy. Także okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Pamiętaj!! 

Służba przygotowawcza może być początkiem Twojej kariery w Siłach Zbrojnych RP. 

Po tym przeszkoleniu możesz pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, ubiegać się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (w WOT), bądź starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (szeregowy zawodowy otrzymuje uposażenie w wysokości 3200 zł brutto plus dodatkowe bonifikaty wynikające z pełnienia zawodowej służby wojskowej). 

Nie pozostawaj bierny i już dziś zadbaj o swoją przyszłość.

Pamiętaj - ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO brzmi dumnie !!

 

Na wnioski czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, 

osoba do kontaktu: Klaudia JAGODZIŃSKA tel. 261-647-430

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że podjęliśmy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie.
11 grudnia 2017 roku Umowę o współpracy podpisali Rektor PWSZ prof. Przemysław Malinowski i Dyrektor KLO ks. por. Krzysztof Deja.
Z naszych obserwacji wynika wyraźnie, że nyską uczelnię wybrało wielu naszych absolwentów - niektórzy z nich pracują już w zdobytym zawodzie np. ratownika medycznego, inni doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć kierunkowych - zarówno z ratownictwa, jak i przysposobienia wojskowego.
To główne punkty styczne i impuls do współpracy.
Ale to nie wszystko... Artykuł dotyczący współpracy na stronie PWSZ Nysa

W nowym roku szkolnym 2018/2019 chcemy poszerzyć naszą ofertę zajęć dodatkowych o kierunek DIETETYKA SPORTOWA, w którym zaproponujemy elementy dietetyki i psychofizycznego kształtowania człowieka. Przy wsparciu władz oraz kadry PWSZ zaczynamy pracę nad przygotowaniem programu nowej klasy. Zadanie to powierzono panu Danielowi Garbaczowi i pani Beacie Pietrzak.W dniach 15-17.11.2017 klasa I A uczestniczyła w wojskowym obozie na poligonie WSOWL w Rakowie. Mimo iż pogoda nie sprzyjała przez część czasu trwania obozu nastroje uczniów, którzy przystępowali do zadań rekompensowały wszystko. Znakomicie poradzili sobie z zadaniami przygotowanymi przez kaprala i chorążego. Pojawiły się zadania terenowe do których należały m.in musztra i ćwiczenia taktyczne w terenie, oraz gra taktyczna pod tytułem "kierowanie ogniem", przy której nie brakowało śmiechu. Uczniowie mięli również możliwość dowiedzieć się bardzo dużo na temat AWL- Akademii wojsk lądowych, która jeszcze nie dawno nosiła nazwę WSOWl- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, która może być w przyszłości ich miejscem studiowania, lub pracy.


Dnia 9 października 2017 r., dzisięciu uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcacego w Henrykowie została zaproszona wraz z uczniami 5-ciu innych szkół z Ziebic, Ząbkowic Śl. i Henrykowa, do zwiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ten niewątpliwy zaszczyt odwiedzenia jednego z najważniejszych miejsc w Warszawie i w Polsce, stał się możliwy dzieki pani Poseł Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej, która nas zaprosiła i towarzyszyła naszej wycieczce przez cały czas zwiedzania budynku Sejmu. Kompleks budynków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest usytuowany na Skarpie Wiślanej w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Piotra Maszyńkiego. Podczas zwiedzania nasi uczniowie poznali zarówno zarys historii Sejmu jak i najważniejsze informacje o architekturze gmachu i osobach, które miały największy wpływ na jego kształt ze szczególnym uwzglednieniem Sali Obrad. Oprócz informacji historycznych, pani Poseł opisała nam też obecne zasady działania Sejmu, jego skład oraz sposób zajmowania miejsc na Sali Obrad i w jej otoczeniu.
Podczas zwiedzania mogliśmy również stanąć do wspólnego zdjęcia z goszczącą nas panią Poseł Izabelą Katarzyną Mrzygłocką oraz panią Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był wspólny obiad w restauracji sejmowej w Nowym Domu Poselskim, na który również zaprosiła nas pani Poseł. Dodatkową atrakcją przebywania w restauracji poselskiej, jak równiez wcześniejszego zwiedzania Sejmu, była możliwość bezpośredniego zobaczenia wielu posłów, których na ogół znamy tylko z telewizji.
Wycieczkę zakończyliśmy krótkim spacerem w okolicach Pałacu Kultury i Nauki z pięknym jesiennym słońcem w tle.
Wyjazd do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej był dla nas cenną lekcją historii i obecnego sposobu funkcjonowania jednego z najważniejszych miejsc w Polsce. Jesteśmy również bardzo wdzięczni pani Poseł Izabeli Katarzynie Mrzygłockiej za ten wspaniały gest, który stał się dla nas okazją do bezpośredniego kontaktu z miejscem, w którym zapadają najważniejsze dla Polaków decyzje. Uczniowie mogli też zobaczyć, że ten świat polityki znany im przede wszystkim z mediów nie jest tak daleki i niedostępny jak mogłoby się wydawać, i że - kto wie - może za kilka lat stanie się ich udziałem. Tego bardzo im życzę!
Monika Obrocka

Podkategorie