Jak każdego roku, klasy pierwsze o kierunku przysposobienia wojskowego brały udział w obozie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pod okiem podchorążych uczniowie doskonalili musztrę, uczyli się zasad zachowania obowiązujących w służbach mundurowych oraz doskonalili wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą uzbrojenia, topografii, survivalu, jazdy konnej i taktyki żołnierza na polu walki. Niewątpliwą atrakcją dla kadetów była wizyta w Szkole Oficerskiej, gdzie mogli spróbować swych sił na zajęciach z walki wręcz, zobaczyć sprzęt wojskowy oraz zapoznać się z zasadami i obsługą broni palnej na systemie pozoracji ognia na polu walki „Śnieżnik”. Każdy uczeń otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia podpisany przez dowództwo Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.

POLIGON RAKÓW

W lokalnym środowisku niewiele osób wie, że Henryków od kilku lat jest miejscem, 
do którego pielgrzymują młodzi ludzie z Archidiecezji Wrocławskiej. 24 października – już po raz szósty – Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży we Wrocławiu zaprosiło gimnazjalistów na spotkanie pod hasłem „Znajdź pomysł na siebie”, a na zaproszenie 
to odpowiedziało aż 400 osób.

Czytaj więcej: Pielgrzymka gimnazjalistów

W dniach 17 - 19 października br. w Centralnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sierakowie Wielkopolskim odbyła się wyjazdowa szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

Czytaj więcej: Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Klasa pierwsza o profilu ratowniczym w dniach 20-24.10.2014r. była na obozie w Przesiece. Uczniowie mieli bardzo dużo atrakcji. Młodzież zobaczyła Karkonoską Grupę GOPR, gdzie dowiedziała się jak udziela się pomocy w górach, jakimi środkami transportu można dotrzeć do poszkodowanego i jak pracują ratownicy. Uczniowie byli na basenie, gdzie szkolili się w pływaniu, a co niektórzy dopiero uczyli się pływać. Bardzo ciekawą atrakcją była wspinaczka. Uczniowie poznali różne przyrządy służące do wspinania się po skałach i górach. Każdy miał okazję zejść po linie na skałach. Chodzili po linach i zjeżdżali na tyrolce. Ale oprócz przyjemności oczywiście uczniowie się kształcili. Z naszym ratownikiem Panem Tomaszem Lipińskim uczniowie uczyli się jak udziela się Pierwszej Pomocy w różnych sytuacjach. Nad ratownikami czuwał pułkownik Pan Krzysztof Dudek, który wszystko udokumentował na zdjęciach. Uczniowie wrócili do domów zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i w dobrych humorach.


GALERIA - OBÓZ KLASY RATOWNICZEJ

24 września 2014 r. uczestniczyliśmy w obronie pracy doktorskiej Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego ks. Kacpra Radzkiego.

Ksiądz Dyrektor ukończył studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a uwieńczeniem Jego wysiłków była Rozprawa Doktorska zatytułowana: „Antropologia wychowania ojca Jacka Woronieckiego, a harcerska metoda wychowawcza w działaniach resocjalizacyjnych.” Promotorem ks. Dyrektora był J.E. bp prof. dr hab. Ignacy Dec.

Uczniowie klas II i III naszego liceum mieli okazję uczestniczyć w zmaganiach intelektualnych ks. Dyrektora, który śpiewająco obronił przedstawione przez siebie tezy.

14 października na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu rozpoczęto nowy rok akademicki. Podczas uroczystości m.in. wręczono tytuły doktorskie i profesorskie. Nasz ks. dr Kacper Radzki również dostąpił zaszczytu włączenia w poczet doktorów Wydziału Teologicznego.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięcia naukowego naszego Dyrektora ks. dr Kacpra Radzkiego, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na płaszczyźnie naukowej.

GALERIA - OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ DYREKTORA KLO

Podkategorie