Dnia 22 października br. uczniowie drugich klas KLO udali się do Ząbkowic Śląskich na Dolnośląski Festiwal Nauki. Mieli okazję uczestniczyć w warsztatach pt. "Anatomia człowieka interaktywnie". Na zajęciach poszerzyli swoją wiedzę z zakresu budowy układu szkieletowego człowieka. Pracując w zespołach, przy wsparciu pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego, młodzież rekonstruowała szkielet człowieka. Zbiory kości udostępnione przez zakłady antropologi wrocławskich uczelni budziły duże zainteresowanie. Ponadto uczniowie w roli słuchaczy uczestniczyli w wykładzie dotyczącym diet w wybranych chorobach układu pokarmowego.

Galeria - Uczniowie KLO na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Od 19 października na terenie poligonu WSOWL „Raków Wielki” kadeci klasy 1A i 1B z KLO rozpoczęli zajęcia praktyczne z przysposobienia wojskowego. W trakcie 5 dniowych zajęć pod nadzorem podchorążych 5 roku studiów z WSOWL odbywają szkolenie z następujących dziedzin:

Taktyka - postawy strzeleckie i zmiany stanowiska ogniowego,zachowanie na pojedynczego żołnierza na współczesnym polu walki, wykonanie patrolu w różnym terenie, wykonanie szturmu na budynek, zachowanie w czasie zasadzki.
Topografia – ocena terenu na podstawie mapy, wykonanie marszu na azymut.
Wychowanie fizyczne – jazda konna.
Regulaminu musztry – doskonalenie elementów musztry pojedynczego żołnierza.

Czytaj więcej: Żołnierkę czas zacząć - uczniowie klas pierwszych na poligonie

14 października odbył się uroczysty apel dla nauczycieli i pracowników szkoły, prowadzony przez klasy II naszego liceum. Uczniowie pokazali swoje talenty aktorskie w filmie, który został przedstawiony całej szkole oraz życzyli wszystkim nauczycielom wszystkiego co najlepsze w dniu Ich święta.

Galeria - Święto Edukacji Narodowej

O to, aby Księga Henrykowska znalazła się na liście UNESCO, zabiegało wiele osób i instytucji.
W lutym 2014 roku wniosek w tej sprawie, adresowany do Krajowego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć świata” podpisał abp Józef Kupny.

Czytamy w nim m.in., że „Księga Henrykowska to unikatowe w skali światowej źródło do poznania procesów wymiany kulturowej, które w dojrzałym średniowieczu zadecydowały o kształcie przyszłej Europy” oraz że oryginalny rękopis, spisany w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. w klasztorze cystersów w Henrykowie zachował się do naszych czasów i jest przechowywany w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

Czytaj więcej: Księga Henrykowska została wpisana na listę Pamięć Świata UNESCO!


Galeria - Ślubowanie klas pierwszych

Podkategorie