W dniach 19-23.10.2015 u stóp góry Iglicznej w Masywie Śnieżnika odbył się pierwszy w tym roku obóz ratowniczo –sportowy klas pierwszych profil Ratownictwo. Celem obozu było zapoznanie się ze specyfiką ratownictwa górskiego, poznanie podstaw wspinaczki górskiej gdzie zajęcia prowadzone były pod okiem doświadczonych ratowników GOPR, oraz zajęcia pływackie.

Czytaj więcej: Obóz ratowniczy klas pierwszych

Dnia 22 października br. uczniowie drugich klas KLO udali się do Ząbkowic Śląskich na Dolnośląski Festiwal Nauki. Mieli okazję uczestniczyć w warsztatach pt. "Anatomia człowieka interaktywnie". Na zajęciach poszerzyli swoją wiedzę z zakresu budowy układu szkieletowego człowieka. Pracując w zespołach, przy wsparciu pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego, młodzież rekonstruowała szkielet człowieka. Zbiory kości udostępnione przez zakłady antropologi wrocławskich uczelni budziły duże zainteresowanie. Ponadto uczniowie w roli słuchaczy uczestniczyli w wykładzie dotyczącym diet w wybranych chorobach układu pokarmowego.

Galeria - Uczniowie KLO na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Od 19 października na terenie poligonu WSOWL „Raków Wielki” kadeci klasy 1A i 1B z KLO rozpoczęli zajęcia praktyczne z przysposobienia wojskowego. W trakcie 5 dniowych zajęć pod nadzorem podchorążych 5 roku studiów z WSOWL odbywają szkolenie z następujących dziedzin:

Taktyka - postawy strzeleckie i zmiany stanowiska ogniowego,zachowanie na pojedynczego żołnierza na współczesnym polu walki, wykonanie patrolu w różnym terenie, wykonanie szturmu na budynek, zachowanie w czasie zasadzki.
Topografia – ocena terenu na podstawie mapy, wykonanie marszu na azymut.
Wychowanie fizyczne – jazda konna.
Regulaminu musztry – doskonalenie elementów musztry pojedynczego żołnierza.

Czytaj więcej: Żołnierkę czas zacząć - uczniowie klas pierwszych na poligonie

14 października odbył się uroczysty apel dla nauczycieli i pracowników szkoły, prowadzony przez klasy II naszego liceum. Uczniowie pokazali swoje talenty aktorskie w filmie, który został przedstawiony całej szkole oraz życzyli wszystkim nauczycielom wszystkiego co najlepsze w dniu Ich święta.

Galeria - Święto Edukacji Narodowej

O to, aby Księga Henrykowska znalazła się na liście UNESCO, zabiegało wiele osób i instytucji.
W lutym 2014 roku wniosek w tej sprawie, adresowany do Krajowego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć świata” podpisał abp Józef Kupny.

Czytamy w nim m.in., że „Księga Henrykowska to unikatowe w skali światowej źródło do poznania procesów wymiany kulturowej, które w dojrzałym średniowieczu zadecydowały o kształcie przyszłej Europy” oraz że oryginalny rękopis, spisany w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. w klasztorze cystersów w Henrykowie zachował się do naszych czasów i jest przechowywany w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

Czytaj więcej: Księga Henrykowska została wpisana na listę Pamięć Świata UNESCO!

Podkategorie