22 marca gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych i Historii „Twierdza Wrocław". Spotkali się oni z uczniami klas przysposobienia wojskowego. Celem zajęć była prezentacja różnego rodzaju broni, wrazz opisem jej zastosowania, zasięgu i skuteczności.

Tego samego dnia klasa 1a odbyła szkolenie z zakresu marszu na orientację. Za przebieg i pełna organizację zajęć odpowiadał pan mjr W. Czerechowski z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Chłopcy otrzymali odpowiednie instrukcje i narzędzia, które ułatwiały marszdo wyznaczonego celu i w określonym czasie mieli wykonać swoje zadania. Wszyscy, choć niektórzy z niewielkim opóźnieniem, bezpiecznie powrócili do szkoły. W kwietniu takie szkolenie przejdzie klasa 2a.

Galeria - Zajęcia z przysposobienia wojskowego