W czwartek 25.04.2013 r. swoją edukację w KLO zakończyło 27 uczniów. Uroczystość rozpoczęto Mszą Święta, której przewodniczył jego Eminencja Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz. Po mszy odbył się krótki koncert orkiestry dętej, którą opuściło aż sześciu muzyków: Dawid Kupczak, Dawid Białkowski, Dawid Mazurek, Piotr Kramarz, Piotr Konieczyński i Radosław Solawa.

Następnie wychowawcy klas - pani Elżbieta Manacka i pan Andrzej Nowak wraz z księdzem dyrektorem Janem Adamarczukiem wręczyli uczniom wyróżnienia i świadectwa ukończenia szkoły. Trzecioklasiści otrzymali także pamiątkowe statuetki Absolwenta Szkoły. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: Dawid Kupczak, Błażej Domaradzki, Albert Stępień, Dawid Białkowski i Piotr Stolarek. Wzorową frekwencją wyróżnił się Paweł Pernet. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły otrzymali: Dawid Kupczak i Piotr Kramarz. Rodzice, którzy w szczególny sposób uczestniczyli w działaniach podejmowanych przez szkołę: pani Agnieszka Kupczak, Monika Cichowska, panowie: Witold Domaradzki i Władysław Białkowski także otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Jak każdego roku, uczestniczyliśmy w bardzo wzruszającym wydarzeniu. Wielu absolwentów, opuszczając salę purpurową miało łzy w oczach. Były to ich ostatnie chwile w murach tej szkoły. Trzymamy teraz mocno kciuki, aby bardzo dobrze zdali egzamin maturalny i w dorosłym życiu z powodzeniem zrealizowali swe najskrytsze marzenia i plany.

Galeria - Zakończenie Klas III