2 września 2013 r. o godzinie 16.00 mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Homilię wygłosił nasz nowy ksiądz wychowawca - Mariusz Leonik. Skierował w niej prośbę do uczniów, by w wirze wielu zajęć nie zapomnieli o modlitwie i potrzebie rozmowy z Bogiem. W inauguracji uczestniczyli nauczyciele, wychowawcy i przedstawiciele rodziców.

W roku szkolnym 2013/2014 prowadzonych będzie 6 oddziałów klasowych, w każdym do 20 uczniów. Chłopcy, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, będą uczyć się także przysposobienia wojskowego, ratownictwa i grafiki komputerowej. W klasach drugich wprowadziliśmy rozszerzenia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii, wos-u oraz języka angielskiego. Funkcję wicedyrektora pełnić będzie ksiądz Kacper Radzki, który jak wynika ze szkolnego doświadczenia nie musi odwoływać się do autorytetu siły – choć ma ku temu pełne predyspozycje. Do grona profesorskiego dołączyli, obok wspomnianego już księdza Mariusza, p. Katarzyna Baraniuk – nauczycielka historii i wos-u, p. Katarzyna Poprzeczka – pedagog szkolny, ppłk Krzysztof Dudek – nauczyciel przysposobienia wojskowego w klasach pierwszych. Z radością dzielimy się również naszą małą szkolną ploteczką, czyli ślubem nauczycieli języka angielskiego – państwa Kasi i Łukasza Romanowskich. Bardzo gorąco im gratulujemy.

Tak miłe i radosne rozpoczęcie zapowiada szereg dobrych wydarzeń w całym roku szkolnym


Galeria - Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014