"Jeśli wy pamiętać przestaniecie, kamienie wołać będą..."

Siedemnasty września to dla naszej Ojczyzny dzień szczególny, który w krwawy sposób zapisał się na kartach historii. Siedemdziesiąt cztery lata temu wojska radzieckie przekroczyły wschodnią granicę II Rzeczpospolitej i, działając w porozumieniu z wojskami hitlerowskimi, zaatakowały nasz kraj. Ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów utraciło wówczas wolność. Tysiące ludzi trafiło do gułagów, bądź zostało wywiezionych z własnych miejsc zamieszkania. Nie zabrakło jednak bohaterów, którzy mężnie walczyli o niepodległość państwa i o wolność przyszłych pokoleń. Nie wahali się nawet ponieść najwyższej ceny – ofiary z własnego życia.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń w wielu miejscach naszego kraju organizowano ceremonie zwiane z obchodzonym Dniem Sybiraka. Także Miasto i Gmina Ziębice włączyły się w te uroczystości. Duże rolę odegrał Związek Sybiraków w Ziębicach z panem Marianem Gwiazdowskim na czele, który odpowiadał za organizację tego wydarzenia. O godzinie 10 w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ziębicach zgromadziły się władze samorządowe, przedstawiciele Kościoła, reprezentacje instytucji oświatowych i wierni, aby wspólnie uczestniczyć w uroczystej Eucharystii. Przewodniczył jej Ksiądz Dziekan Zbigniew Kutnik TChr, a homilię wygłosił Wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu Ksiądz Doktor Jan Adamarczuk. Duszpasterz w swojej homilii nawiązał do niełatwych czasów, w jakich przyszło żyć Sybirakom. Zobrazował je, cytując poezję autorstwa Marii Dobrzyńskiej – Karawajskiej. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze szkół gminy Ziębice: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum Publicznego, Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym z Ziębic, Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie, które wystawiło również kompanię honorową, składającą się z uczniów klas wojskowych. O oprawę muzyczną ceremonii zatroszczył się Chór Laurus pod kierunkiem pani Barbary Elbert.

Msza Święta została zakończona złożeniem wieńców pod pomnikiem Sybiraka, znajdującym się na placu przed kościołem. Wieńce w tym miejscu złożyli Starosta Powiatu Ząbkowickiego – pan Roman Fester, wicestarosta – pan Ryszard Ryszard Nowak, burmistrz Ziębic – pan Antoni Herbowski, wicestarosta Ziębic – pan Edward Cymbała, dyrektor Ośrodka Opieki i Oświaty – pan Andrzej Regner, Dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury – pan Mirosław Masłowski, kierownik Referatu Promocji Gminy i Inicjatyw Gospodarczyk Urzędu Miejskiego w Ziębicach – pan Rafał Śledź, a także wiele innych, niewymienionych tutaj osób.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości proboszcz parafii zaprosił przybyłych gości na poczęstunek. W miłej atmosferze zakończyły się uroczystości obchodów tegorocznego Dnia Sybiraka. Dla wielu obecnych, jak podkreślał pan prezes Marian Gwiazdowski, była to „żywa lekcja historii", której nigdy nie można zapomnieć. Należy pamiętać o tych trudnych momentach historii Polski, bo jak przypomina napis znajdujący się na ziębickim pomniku Sybiraków – „Jeśli wy pamiętać przestaniecie, kamienie wołać będą"

Tomasz Kowalski Marcin Wachowiak

Galeria - Dzień Sybiraka