„Poloneza czas zacząć....”

18 stycznia w przepięknej sali w Ciepłowodach odbyła się studniówka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, w której udział wzięli: maturzyści, osoby towarzyszące, grono pedagogiczne oraz rodzice. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się polonezem i w tej kwestii podziękowania należą się panu Danielowi Garbaczowi, który przygotował uczniów do tego wystąpienia. Ten wyjątkowy dzień był „pretekstem” do prezentacji zdobytej wiedzy i okazją do podziękowań za trud włożony w przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

Galeria - STUDNIÓWKA 2014