Z ogromną przyjemnością informujemy, że podjęliśmy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie.
11 grudnia 2017 roku Umowę o współpracy podpisali Rektor PWSZ prof. Przemysław Malinowski i Dyrektor KLO ks. por. Krzysztof Deja.
Z naszych obserwacji wynika wyraźnie, że nyską uczelnię wybrało wielu naszych absolwentów - niektórzy z nich pracują już w zdobytym zawodzie np. ratownika medycznego, inni doskonalą umiejętności zdobyte podczas zajęć kierunkowych - zarówno z ratownictwa, jak i przysposobienia wojskowego.
To główne punkty styczne i impuls do współpracy.
Ale to nie wszystko... Artykuł dotyczący współpracy na stronie PWSZ Nysa

W nowym roku szkolnym 2018/2019 chcemy poszerzyć naszą ofertę zajęć dodatkowych o kierunek DIETETYKA SPORTOWA, w którym zaproponujemy elementy dietetyki i psychofizycznego kształtowania człowieka. Przy wsparciu władz oraz kadry PWSZ zaczynamy pracę nad przygotowaniem programu nowej klasy. Zadanie to powierzono panu Danielowi Garbaczowi i pani Beacie Pietrzak.