W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Promocji Szkoły przygotował materiały promujące ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Nasi chłopcy wraz z opiekunami promowali szkołę wśród gimnazjalistów m.in. w Ciepłowodach, Jelczu Laskowicach, w Bystrzycy Kłodzkiej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Uczniowie klasy wojskowej zaprezentowali swoje umiejętności z musztry, natomiast klasa o profilu ratowniczym umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Galeria - WYJAZDY PROMOCYJNE