Jak każdego roku, w dniach 29 maj - 2 czerwiec 2017 r. klasy pierwsze i drugie KLO o kierunku przysposobienia wojskowego brały udział w obozie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W tym szkoleniu poligonowym brały też udział klasy mundurowe z ośmiu innych szkół, co przy liczbie ponad 250 uczniów dawało możliwość nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i wzmożonego współzawodnictwa. Pod okiem podchorążych III roku studiów uczniowie klas mundurowych zbudowali obozowisko, doskonalili musztrę, uczyli się zasad zachowania obowiązujących w służbach mundurowych oraz doskonalili wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą survivalu i taktyki żołnierza na polu walki. Jednak najbardziej będą wspominać godziny spędzone w terenie, gdzie mogli sprawdzić nie tylko swoje umiejętności z zakresu topografii, taktyki, maskowania, lecz przede wszystkim sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną w trakcie wielogodzinnych dzienno-nocnych zajęć taktycznych.KLO na poligonie Raków