W dniach 01.03 – 03.03.2017 w naszym liceum odbyły się rekolekcje, pod przewodnictwem ks. Mariusza Leonika. Rozpoczęły się one wieczorną modlitwą w szkolnej kaplicy. Uczniowie, rozważając tajemnice bolesne różańca świętego, przygotowywali się do misterium drogi krzyżowej, która miała miejsce dnia następnego.

Pasja? Wolę Pawła Augustyna!

Świetna inscenizacja, przygotowana przez licealistów pod patronatem pani pedagog, dała szansę, zarówno nauczycielom jak i podopiecznym, na pogłębienie wiary i silniejsze przeżywanie okresu Wielkiego Postu. Zaangażowani zrobili kawał dobrej roboty, podchodząc do sprawy poważnie i profesjonalnie, jednak na szczególną pochwałę zasługuje Paweł Augustyn, który wcielił się w samego Jezusa i z pewnością, nie jedna szkoła aktorska pozazdrościłaby nam takiego aktora!

Eucharystia jest kluczem do poznania Boga.

Oczywiście, co dzień towarzyszyły nam Msze Święte, prowadzone przez księdza rekolekcjonistę. Kazania, które wygłaszał ks. Mariusz, na długo zostaną w pamięci uczniów, a kodeks rycerski, do którego przestrzegania zachęcał, stanie się nieodłączną częścią naszego życia.
Nic jednak nie trwa wiecznie. W piątek, musieliśmy pożegnać się z księdzem rekolekcjonistą, ale nauki które głosił, będą przypominać nam, o tych wyjątkowych dniach duchowego odnowienia.