28 listopada 2016 r. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu połączyła obchody Dnia Podchorążego z dniem otwartym uczelni. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję tego dnia uczestniczyć w rozmaitych grach i szkoleniach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu wojskowego oraz broni. Największą atrakcją okazała się jednak interaktywna strzelnica Śnieżnik oraz pokaz obezwładniania napastników przez żołnierzy. Po koncercie zespołu „CRAN” oraz wspólnym poczęstunku żołnierskim na placu apelowym odbył się uroczysty Capstrzyk. Po uhonorowaniu zasłużonych szkole przedstawicieli i symbolicznym przekazaniu uczelni studentom miała miejsce  inscenizacja Nocy Listopadowej. Cała uroczystość zwieńczona została niezwykle efektownym pokazem sztucznych ogni.

Dzien Podchorążego