11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna w Warszawie przekazała władzę wojskową, 
a później także cywilną Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia rozbrojono niemiecki garnizon 
w Warszawie, co stanowiło symbol uwolnienia Polski od znienawidzonego okupanta. 
11 listopada 1918 roku pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami a mocarstwami zachodnimi - symbol zakończenia I wojny światowej.

Rocznicę tego wydarzenia uczciliśmy wspólnie z dostojnikami kościoła – ks. Arcybiskupem Józefem Kupnym oraz ks. Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem. Na szczególne zaproszenie księdza arcybiskupa odpowiedzieli również tradycyjnie generałowie Wojska Polskiego.


Młodzież naszej szkoły, po uroczystym apelu, podniesieniu na maszt flagi państwowej, odegraniu i odśpiewaniu hymnu narodowego, zaprezentowała program artystyczny, który był małą lekcją historii i kultury polskiej. Akademię uświetnił występ szkolnej orkiestry dętej.
O żywej reakcji i refleksji widowni świadczyć mogą nie tylko brawa, ale i łzy w oczach panów generałów.
Dziękujemy za świadectwo patriotyzmu, które dziś było naszym wspólnym udziałem.

Na koniec piękne słowa św. Jana Pawła II:
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. (…) Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden: nasz własny. (…) Tak zwarci wśród siebie jedną mową, istniejemy w głąb własnych korzeni, czekając na owoc dojrzewań i przesileń. (…) Kiedy myślę: Ojczyzna, szukam drogi, która zbocza przecina jakby prąd wysokiego napięcia, biegnąc górą – tak ona biegnie stromo w każdym z nas i nie pozwala ustać. Droga biegnie po tych samych zboczach, powraca na miejsca te same, staje się wielkim milczeniem (…). Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa...

98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości