W dniu 16.09.2016, na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, nasi uczniowie z klasy II i III Ratownictwo uczestniczyli w Warsztatach Żywej Historii. W założeniu mieliśmy prowadzić warsztaty z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej, zaopatrywaniu ran, krwawień oraz urazów, dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych uczestniczących w warsztatach. Szybko jednak się okazało, że oprócz zajęć i akcji pozorowanych nasi uczniowie faktycznie zaczęli udzielać pierwszej pomocy. W warsztatach i akademii uczestniczyło bardzo dużo zaproszonych gości, do tego doszedł  upał oraz emocje i posypały się zasłabnięcia, omdlenia i duszności. Jednak nasi Ratownicy „ dali radę” i pracowali jak profesjonalne zespoły ratownicze udzielając poszkodowanym pierwszej pomocy.Dziękując Gminie Kobierzyce za zaproszenie do uczestnictwa w Warsztatach, muszę podkreślić, że dumny jestem z zachowania Naszych Ratowników.


Ratownictwo z KLO na Warsztatach Żywej Historii w Kobierzycach