7 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbył się I Konkurs Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięli reprezentanci pododdziałów z WSOWL oraz reprezentacje klas mundurowych ze szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Uczelnią. Katolickie Liceum Ogólnokształcące reprezentował zespół wokalno – instrumentalny pod dyrekcją p. Wojciecha Magnuckiego w składzie: Augustyn Paweł, Wrona Andrzej, Stencel Wiktor, Krzebit Kacper, Wencel Kamil i Szmajda Maksymilian.
Konkurs otworzył pełniący obowiązki Rektora-Komendanta płk dr Lesław WEŁYCZKO zaznaczając między innymi: „_Na przestrzeni dziejów zmieniał się charakter naszych pieśni. Najpierw zagrzewały do walki. Później opiewały bohaterskich obrońców naszych granic. Kultywowały tradycję orężną, pamięć o niepodległym bycie i wartości narodowe. Pieśń patriotyczna towarzyszyła naszym żołnierzom i społeczeństwu w trudnych chwilach_.”

W konkursie wzięło udział 19 zespołów i solistów prezentując po dwie piosenki. Poziom umiejętności wokalnych i artystycznych wykonawców był oceniany przez jury w dwóch kategoriach, solistów i form zespołowych. Nasi uczniowie wyśpiewali „DRUGIE MIEJSCE”.

W KATEGORII FORM ZESPOŁOWYCH:

tytuły Laureata:

1. słuchaczom 6. i 8. kompani szkolnej;
2. Zespołowi Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie;
3. Duetowi – pchor. Agata GOWIK i Krystyna GOWIK;

Więcej na stronie WSOWL


II miesce KLO w I Konkursie Piosenki Patriotycznej