Uczniowie KLO!
Przypominamy, że wniosek o przyznanie pomocy materialnej wraz z kompletem dokumentów na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć do dnia 15 lipca 2016 r.