27 kwietnia 2016 r. obchodziliśmy drugą rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie przygotowali inscenizację, która była swoistego rodzaju podróżą do przeszłości Polski. Mieliśmy okazję raz jeszcze posłuchać historycznej homilii Ojca św. Jana Pawła II, na zakończenie której padły znamienne słowa „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.” Obok św. Jana Pawła II spotkaliśmy także bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, zobaczyliśmy tego 30-letniego kapłana podczas przemówienia do Stoczniowców, kiedy to stawał w obronie prawdy i wolności, a także godności człowieka. Podczas inscenizacji mieliśmy okazję spotkać tych dwóch wielkich Polaków wyniesionych na ołtarze i spojrzeć na ich życie poprzez pryzmat patriotyzmu i Polskości. Winniśmy pamiętać o tych, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce, o tych, którzy przyczynili się do obalenia komunizmu, o tych, którzy pokazali nam jak stawać się coraz bardziej człowiekiem nawet za cenę życia.

Akademia z okazji 2 rocznicy kanonizacji Jana Pawła II