28 kwietnia br. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie odbyło się zakończenie roku szkolnego klas trzecich.  Uroczystość rozpoczęła się na placu apelowym. Po złożeniu meldunku przez Szymona Bukowca- przewodniczącego szkoły skierowanego  do ks. dr Kacpra Radzkiego Dyrektora  Szkoły oraz zaproszonego na tą okazje ks. Biskupa Jacka Kicińskiego nastąpiło przekazanie Sztandaru Szkoły klasom drugim.  Następnie  wszyscy uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do kapitularza na mszę świętą.  Wspólna modlitwa prowadzona była  przez ks. Biskupa, księdza Dyrektora oraz księdza Arkadiusza  Kruka. Całą uroczystość ozdabiał śpiew chóru, w skład którego wchodzili klerycy oraz uczniowie szkoły. Na zakończenie mszy świętej uczeń Bartłomiej Bielawki podziękował ks. Biskupowi za przybycie przepięknym przemówieniem i życzeniami. 

Punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród i wyróżnień dla absolwentów z rąk ks.  Biskupa, Dyrekcji oraz Wychowawców klas. Nagrodę w formie książki  za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymał Kamil Owczarek i Wojciech Furdykoń.  Podziękowanie w formie statuetki za grę w Szkolnej Orkiestrze Dętej otrzymał Bartłomiej Bielawski. Uczniowie Błażej Prewandowski, Marcin Markiewicz, Arkadiusz Sobków oraz Paweł Gasienko również zostali wyróżnieni za udział w orkiestrze, otrzymując dyplomy oraz upominki. Sportowcem roku 2016 został Dominik Biały, który z dumą i zadowoleniem odebrał zasłużoną statuetkę. Bartosz Kowalski otrzymał wyróżnienie za wzorową postawę uczniowską oraz zaangażowanie w życie szkoły. Podziękowaniami i dyplomem nagrodzeni zostali  wybrani rodzice uczniów: P. Bujarscy, P. Kowalscy oraz P. Beata Biały.

Uczniowie dostali pamiątkowe teczki, w których otrzymali świadectwa szkolne oraz certyfikaty wojskowe/ratownicze.  Każdy z nich dostał również statuetkę Absolwenta 2016 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z symbolicznym przesłaniem „Per aspera ad astra” co oznacza „Przez trudy do gwiazd”.  Część oficjalna zakończyła się podziękowaniami uczniów klas trzecich i złożeniem kwiatów na ręce Księdza Dyrektora, Pan Wicedyrektor i całego grona pedagogicznego.  Z podziękowaniami do dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników szkoły zwrócili się również przedstawiciele rodziców klas trzecich, Państwo Sylwia i Mariusz Kowalscy.  Na sam koniec głos zabrał Maciej Sławik, który w imieniu wszystkich uczniów pożegnał tegorocznych absolwentów życząc im powodzenia na maturze.

Następnie wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami oraz zaproszonymi gośćmi udali się do refektarza na poczęstunek. 

Lista absolwentów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie:

      
Klasa III A wychowawca:
ppłk mgr inż. Jan Deja/ mgr Natalia Sobecka

 1. Łukasz Banaś
 2. Bartłomiej Bielawski
 3. Beata Biernat
 4. Michał Bujarski
 5. Damian Czajka
 6. Paweł Gasienko
 7. Damian Gerlach
 8. Konrad Ignaś
 9. Karol Kawałko
 10. Piotr Lach
 11. Błażej Lib
 12. Marcin Markiewicz
 13. Kamil Owczarek
 14. Błażej Prewandowski
 15. Arkadiusz Sobków
 16. Dominik Topolnicki
 17. Kornel Wasilewski
 18. Szymon Wójcik

     
Klasa III B:
mgr Agnieszka Sikora

 1. Aleksy Adamczyk
 2. Dominik Biały
 3. Paweł Cieślak
 4. Wojciech Furdykoń
 5. Michał Jurecki
 6. Bartosz Kowalski
 7. Beniamin Kowalski
 8. Patryk Łopuszański
 9. Szymon Szmytkowski
 10. Dawid SzulcPożegnanie Maturzystów w KLO