W dniu 12 kwietnia 2016r. uczniowie KLO z Henrykowa o profilu Przysposobienie Wojskowe i Ratownictwo Medyczne odwiedzili bazę 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej  w Nowym Glinniku. Celem tej wizyty było zapoznanie się z historią i dzisiejszą działalnością tej jednostki, a dla uczniów naszej szkoły ewentualne możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości. Po krótkim przedstawieniu historii i dzisiejszej działalności tej jednostki wojskowej uczniowie w grupach mieli możliwość zapoznania się bliżej ze sprzętem i uzbrojeniem wojskowym na terenie bazy. Sposobność osobistego, bez żadnych ograniczeń zapoznania się z tym sprzętem była zapewne niesamowitym przeżyciem dla każdego z uczniów innych wrażeń - z małym dreszczykiem emocji - była okazja do  osobistego pokonania Wysokościowego Toru Przeszkód, na którym ćwiczą żołnierze z kawalerii powietrznej.

Ale najlepiej niech przemówią zdjęcia.

Wycieczka do Brygady Kawalerii Powietrznej