W dniu 7 kwietnia w KLO w Henrykowie prezes stowarzyszenia „Twierdzy Wrocław” mjr rez. Łuszczak Wojciech przeprowadził wykład gościnny dla klas pierwszych przysposobienia wojskowego i ratownictwa na temat: Broń strzelecka II wojny światowej i okresu powojennego”.
Przedstawiając oryginalną broń tamtego okresy charakteryzował nie tylko jej parametry techniczne i bojowe, lecz także kulisy i historie jej powstania oraz ludzi, którzy ją stworzyli.
W ramach zajęć połączonych, klasy ratownictwa medycznego otrzymali wiedzę od kierownika tego kierunku Tomasza Lipińskiego o udzielaniu pierwszej pomocy w wyniku ran postrzałowych i zachowaniu na miejscu takiego zdarzenia.
Po godzinnym wykładzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bronią osobiście, poznając jej walory techniczne jak wagę i ułożenie na terenie KLO.


„Lekcja historii z broni strzeleckiej