Dnia 9 listopada szkolna orkiestra oraz kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach setnej rocznicy poświęcenia kościoła p.w. Św. Karola Boromeuszka we Wrocławiu, którego kustoszami są Ojcowie Franciszkanie.

Uroczystości przewodniczył J. E. ks. Arcybiskup Józef Kupny. Po uroczystej Mszy św. orkiestra zagrała dla wspólnoty parafialnej krótki koncert, za to też została nagrodzona gromkimi owacjami na stojąco.

Galeria - 100-LECIE KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA WE WROCŁAWIU