W dniach 12-14 lutego odbyła się wyjazdowa, szkoleniowa rada pedagogiczna w Przesiece (w Ośrodku Wypoczynkowym Grażyna, którym dysponuje KLO).
Oprócz grona pedagogicznego KLO, w szkoleniu wzięła udział kadra Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju.Wspólna rada szkoleniowa zaowocowała wymianą doświadczeń, dzieleniem się wiedzą oraz własnymi spostrzeżeniami.

Szkoleniowa rada pedagogiczna w Przesiece