W dniach 10-12 marca 2016 r. pod przewodnictwem p. mjr E. Tomków, z nauczycielami muzyki oraz z p. B. Pietrzak uczestniczyliśmy w warsztatach muzycznych orkiestry szkolnej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym w Przesiece. Wspólnie z uczniami Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w warsztatach brali udział uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie.
Na zajęciach mieliśmy okazję rozwijać swoje umiejętności muzyczne zarówno na lekcjach indywidualnych jak również na próbach generalnych. Nie mniej stresujące okazały się dyżury w trakcie których szlifowaliśmy swoje umiejętności kulinarne i kelnerskie podczas przygotowywania wspólnych posiłków.
Reasumując, uczestnictwo w warsztatach okazało się bardzo korzystne. Teraz pełni sił i animuszu wierzymy iż sprostamy wszelkim wyzwaniom muzycznym.

Warsztaty muzyczne orkiestry szkolnej