Marta Kozieł - uczennica klasy Ia zdobyła III miejsce w pierwszym etapie ogólnopolskiego konkursiu „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „
Marta startowała w kategorii prac multimedialnych z prezentacją pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych”. Opiekunem projektu był Miłosz Szostek - nauczyciel informatyki.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 lutego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Śladami Żołnierzy Wyklętych - 3 miejsce Marty Kozieł w konkursie