W dniach 14 oraz 21 listopada 2013, w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelnie odbyło się szkolenie medyczne policjantów prowadzone przez Ratowników Medycznych Wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego. Na zaproszenie Pogotowia, w szkoleniu uczestniczyli uczniowie Naszej Szkoły - klasa I A i B oraz II B profil Ratowniczy. Celem szkolenia było przypomnienie funkcjonariuszom Policji zasad postępowania z osobą poszkodowaną między innymi: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zadławienie, atak epilepsji, ewakuacja poszkodowanego z pojazdu oraz zatamowanie krwawienia. Natomiast policjanci uczulali zespoły ratownictwa na odpowiednie zachowanie się na miejscu wypadku czy też przestępstwa. W całości ćwiczeń, ( ok. 10 godz. dziennie), co spotkało się z wielkim uznaniem prowadzących, bardzo czynny udział brali nasi uczniowie, czy to jako pozoranci czy też jako osoby zabezpieczające miejsce zdarzenia. Wszyscy uczestnicy zajęć, (w tym nasi chłopcy), otrzymali certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Szkolenie pokazało jak bardzo ważna jest umiejętność współpracy wszystkich służb, czy to ratowniczych czy prewencyjnych na miejscu wypadku, gdzie najważniejsze jest zdrowie i życie osób poszkodowanych.

Galeria - SZKOLENIE MEDYCZNE POLICJANTÓW