12. listopada w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości świętowana była szczególnie uroczyście. Etos patriotyczny od początku istnienia tej szkoły był krzewiony i pielęgnowany, a triada wartości chrześcijańsko – rycerskich: Bóg – honor – ojczyzna towarzyszy uczniom KLO na co dzień, czego wyrazem jest popularność kierunku przysposobienie wojskowe.
Na zaproszenie J.E. ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego i dyrektora KLO 
ks. dra Kacpra Radzkiego do Henrykowa przybyli zacni goście – Generałowie Wojska Polskiego 
oraz przedstawiciele władz powiatowych i gminnych. Obchody Święta Narodowego rozpoczęły się przed pomnikiem św. Jana Pawła II, którego nakaz moralny: „Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach” nabiera 
we współczesnym świecie ogromnego znaczenia. Hymn Polski został odśpiewany przy towarzyszeniu szkolnej orkiestry dętej, a na maszt wciągnięto Flagę Narodową. Po krótkim przywitaniu, 
w pochodzie, otwieranym przez jeźdźców, orkiestrę i kompanię honorową, wszyscy udali się do auli, gdzie odbyła się część artystyczna. Największe emocje oczywiście towarzyszyły zebranym podczas śpiewu pieśni żołnierskich przy akompaniamencie orkiestry.
Brawa, podziękowania, a nawet wyrażany wprost zachwyt, to jednak nie cel sam w sobie. Najbardziej cieszy i napawa nadzieją fakt, że młode serca… i głosy! uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie potrafią i chcą świętować dla Niepodległej, znają i cenią wspólne dobro, jakim jest Ojczyzna.

Galeria - Arcybiskup i Generałowie na Dniu Niepodległości w KLO