Od 19 października na terenie poligonu WSOWL „Raków Wielki” kadeci klasy 1A i 1B z KLO rozpoczęli zajęcia praktyczne z przysposobienia wojskowego. W trakcie 5 dniowych zajęć pod nadzorem podchorążych 5 roku studiów z WSOWL odbywają szkolenie z następujących dziedzin:

Taktyka - postawy strzeleckie i zmiany stanowiska ogniowego,zachowanie na pojedynczego żołnierza na współczesnym polu walki, wykonanie patrolu w różnym terenie, wykonanie szturmu na budynek, zachowanie w czasie zasadzki.
Topografia – ocena terenu na podstawie mapy, wykonanie marszu na azymut.
Wychowanie fizyczne – jazda konna.
Regulaminu musztry – doskonalenie elementów musztry pojedynczego żołnierza.
Już pierwsze godziny zajęć, charakteryzujące się dużą dynamiką i przyniosły wymierne efekty w zakresie zaangażowania, dyscypliny szkoleniowej i zachowań na kadetów na zgrupowaniu poligonowym.

Należy też nadmienić, że dzień szkoleniowy na poligonie trwa od 8.00 do 21.00 z krótkimi przerwami na posiłki, organizowane i wydawane przez samych uczniów.

Galeria - Żołnierkę czas zacząć