BLOK HUMNANISTYCZNY

A)

ROZSZERSZENIA: historia, wos, język polski;

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: przyroda, przysp. wojskowe/ratownictwo/ekonomia w praktyce;

LISTA UCZNIÓW:

 1. Barwiołek Magdalena
 2. Bielawski Sebastian
 3. Malik Daniel
 4. Raźny Maciej
 5. Szewczyk Sebastian
 6. Sziler Gabriela
 7. Sziler Sylwia

B)

ROZSZERSZENIA: historia, wos, język angielski;

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: przyroda, przysp. wojskowe/ratownictwo;

LISTA UCZNIÓW:

 1. Fijak Maciej
 2. Herbut Zuzanna
 3. Jaszczyszyn Dominika
 4. Kosowski Kacper
 5. Łaryń Piotr
 6. Wójtowicz Maciej

BLOK PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

A)

ROZSZERSZENIA: matematyka, fizyka, język angielski;

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: historia i społeczeństwo, przysp. wojskowe/ratownictwo/ekonomia
w praktyce ;

LISTA UCZNIÓW:

 1. Augustyn Paweł
 2. Cichowska Paulina
 3. Dłuski Przemysław
 4. Fibik Maciej
 5. Joncel Paweł
 6. Krzebit Kacper 
 7. Kusiak Krzysztof
 8. Sławik Maciej
 9. Szmajda Maksymilian
 10. Wołożonek Patryk

 

B)

ROZSZERSZENIA: matematyka, geografia, język angielski;

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: historia i społeczeństwo, przysp. wojskowe/ratownictwo;

LISTA UCZNIÓW:

 1. Baranowski Kornel 
 2. Bukowiec Szymon
 3. Darewski Amadeusz
 4. Gofryk Sebastian
 5. Herbut Konrad
 6. Pluta Kasper
 7. Skotnicki Piotr
 8. Ścięgaj Adrian

 

 

 

Osoby nieujęte w listach uczniów prosimy o korektę deklaracji w terminie do 3 lipca 2015r. 

(można telefonicznie: tel. 748105050