Przypominamy, że wniosek o przyznanie pomocy materialnej na pokrycie kosztów za pobyt w internacie KLO wraz z zaświadczeniem o dochodach za trzy ostatnie miesiące należy przesłać na adres szkoły do 15 lipca 2015 r. Jest to termin nieprzekraczalny!