W dniach 29-31 maja odbyła się wyjazdowa, szkoleniowa rada pedagogiczna w Przesiece (w Ośrodku Wypoczynkowym Grażyna, którym dysponuje KLO).
Oprócz grona pedagogicznego KLO, w szkoleniu wzięła udział kadra Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju.

Wśród poruszanych tematów prelekcji, były między innymi:
- komunikacja niewerbalna
- manipulacja
- narkotyki i dopalacze
- budowanie autorytetu
- radzenie sobie ze stresem
- sukces

Wspólna rada szkoleniowa zaowocowała wymianą doświadczeń, dzieleniem się wiedzą oraz własnymi spostrzeżeniami.

Szkoleniowa rada pedagogiczna w Przesiece