Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie oraz wychowawcy klasy serdecznie zapraszają na zebranie rodziców, które odbędzie się dnia
10 MAJA 2015 roku (niedziela) o godzinie 15.00.
Obecność rodziców jest obowiązkowa ze względu na tematykę omawianych spraw.