Jak każdego roku, klasy pierwsze o kierunku przysposobienia wojskowego brały udział w obozie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pod okiem podchorążych uczniowie doskonalili musztrę, uczyli się zasad zachowania obowiązujących w służbach mundurowych oraz doskonalili wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą uzbrojenia, topografii, survivalu, jazdy konnej i taktyki żołnierza na polu walki. Niewątpliwą atrakcją dla kadetów była wizyta w Szkole Oficerskiej, gdzie mogli spróbować swych sił na zajęciach z walki wręcz, zobaczyć sprzęt wojskowy oraz zapoznać się z zasadami i obsługą broni palnej na systemie pozoracji ognia na polu walki „Śnieżnik”. Każdy uczeń otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia podpisany przez dowództwo Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.

POLIGON RAKÓW