27 października 2014r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z uroczystym przekazaniem sztandaru szkoły.

Na zaproszenie odpowiedzieli bardzo licznie nie tylko rodzice, ale również przedstawiciele władz kościelnych z Metropolitą Wrocławskim ks. Arcybiskupem Józefem Kupnym i rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego Włodzimierzem Wołyńcem 
na czele władz oświatowych reprezentowanych przez panią kurator Beatę Pawłowicz 
i dyrektorów okolicznych szkół oraz władz samorządowych z panem starostą Romanem Festerem, wicestarostą Ryszardem Nowakiem, panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Ireną Balikowską. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele służb mundurowych, z którymi z racji charakteru placówki współpracujemy od lat.

Piękna uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od podniesienia flagi państwowej 
i odśpiewania hymnu w akompaniamencie szkolnej orkiestry dętej. Kolejnym ważnym punktem i zarazem wzruszającym momentem było uklęknięcie obydwu dyrektorów – księdza Jana Adamarczuka i księdza Kacpra Radzkiego przed sztandarem szkoły, ucałowanie 
go i symboliczne przekazanie pieczy nad szkołą nowemu dyrektorowi. Była to także okazja do odczytania uchwały Rady Pedagogicznej KLO nadającej jednogłośnie księdzu dr Janowi Adamarczukowi tytuł Honorowego Dyrektora Szkoły i podziękowania mu za wielkie serce 
i wysiłek włożony w budowanie i promowanie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Odchodzącemu dyrektorowi za wieloletnią i owocną współpracę podziękowali także starosta 
i wicestarosta powiatu ząbkowickiego. Dalsza część ślubowania odbyła się w kościele parafialnym pw. WNMP w Henrykowie. Podczas mszy świętej uczniowie, wśród których 
po raz pierwszy znalazły się także dziewczyny, złożyli ślubowanie, deklarując m.in. „ wiernie strzec wzniosłych ideałów mojej szkoły (…) abym swoim życiem służył Ojczyźnie 
i Kościołowi, przynosząc dumę swoim rodzicom i wychowawcom”.

Po zakończonej oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście, rodzice i uczniowie spotkali się na poczęstunku w pięknym klasztornym refektarzu.


tekst Elżbieta Manacka


ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH