W lokalnym środowisku niewiele osób wie, że Henryków od kilku lat jest miejscem, 
do którego pielgrzymują młodzi ludzie z Archidiecezji Wrocławskiej. 24 października – już po raz szósty – Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży we Wrocławiu zaprosiło gimnazjalistów na spotkanie pod hasłem „Znajdź pomysł na siebie”, a na zaproszenie 
to odpowiedziało aż 400 osób.

Zapewne część z nich potraktowała tę pielgrzymkę jako sposób oderwania się od zajęć szkolnych, wyjazd, wycieczkę, ale dla zdecydowanej większości było to przede wszystkim przeżycie duchowe, manifestacja wiary, a może jej poszukiwania i odnajdywania. We współczesnym świecie młodzi ludzie muszą mieć wiele męstwa, by deklarować „Nie wstydzę się Jezusa”, wiele rozumu i umiejętności, by dostrzegać i odróżniać to, co jest prawdą i pochodzi od Boga, muszą wreszcie pozyskać dar rady, by 
w swoim życiu podejmować właściwe decyzje, by, jak mówili członkowie zespołu „Full Power Spirit”, nikt nigdy się z Ciebie nie śmiał. Przywołanie darów ducha świętego staje się niezwykle istotne w kontekście przygotowania do sakramentu bierzmowania, 
bo ta pielgrzymka była jednym z jego etapów. 


Od lat organizatorów diecezjalnej pielgrzymki wspiera Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie. To właśnie chłopcom i dziewczynom z klas ratowniczych 
i wojskowych oraz ich opiekunom zawdzięczamy sprawny przebieg uroczystości. Nie można zapomnieć również o księżach, katechetach, wychowawcach i dyrektorach szkół, którzy nie boją się zaryzykować „straty zajęć szkolnych” – kto wie?... bilans może być dodatni. 

 

tekst Elżbieta Manacka

PIELGRZYMKA GIMNAZJALISTÓW