24 września 2014 r. uczestniczyliśmy w obronie pracy doktorskiej Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego ks. Kacpra Radzkiego.

Ksiądz Dyrektor ukończył studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a uwieńczeniem Jego wysiłków była Rozprawa Doktorska zatytułowana: „Antropologia wychowania ojca Jacka Woronieckiego, a harcerska metoda wychowawcza w działaniach resocjalizacyjnych.” Promotorem ks. Dyrektora był J.E. bp prof. dr hab. Ignacy Dec.

Uczniowie klas II i III naszego liceum mieli okazję uczestniczyć w zmaganiach intelektualnych ks. Dyrektora, który śpiewająco obronił przedstawione przez siebie tezy.

14 października na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu rozpoczęto nowy rok akademicki. Podczas uroczystości m.in. wręczono tytuły doktorskie i profesorskie. Nasz ks. dr Kacper Radzki również dostąpił zaszczytu włączenia w poczet doktorów Wydziału Teologicznego.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięcia naukowego naszego Dyrektora ks. dr Kacpra Radzkiego, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na płaszczyźnie naukowej.

GALERIA - OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ DYREKTORA KLO