Wyjazd klas pierwszych na pielgrzymkę z harcerzami zakończył się powodzeniem. Uczniowie KLO wybrali się na autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium Krzyża Świętego, które jest najstarszym sanktuarium na ziemiach polskich. Nasi bohaterowie wrócili bardzo zmęczeni, ale także szczęśliwi, podbudowani emocjonalnie i duchowo. Podczas wędrówki uczniowie pomagali sobie wzajemnie. Przyjazna atmosfera gościła w sercach każdego.

GALERIA - PIELGRZYMKA Z HARCERZAMI