W sali purpurowej Klasztoru Księgi Henrykowskiej odbył się wykład prof. Jadwigi Staniszkis adresowany przede wszystkim do przedsiębiorców i samorządowców, którzy mogą mieć realny wpływ na rozwój i odbudowę lokalnych społeczeństw. Tematem wykładu było budowanie małej ojczyzny.

Profesor Staniszkis z właściwą sobie pasją przekonywała, że nie można pozwolić sobie na zachowanie obojętności moralnej – człowiek powinien odszukać w sobie wewnętrzną potrzebę odróżniania dobra od zła, a w swoich osądach odwoływać się przede wszystkim do sumienia. Poszukiwanie absolutu jest konieczne w wolnym i demokratycznym społeczeństwie, w którym podstawowym prawem stało się dążenie jednostki do zaspokojenia wyłącznie własnych potrzeb. „Każdą zmianę powinno się zaczynać od siebie poprzez obudzenie w sobie jakiegoś zobowiązania, powinności wobec innych i wobec miejsca, w którym się żyje”. Profesor wskazuje na trud takiej postawy – często wymaga to przezwyciężenia lęku przed porażką i wstydu.

Większą część wykładu pani Staniszkis poświęciła na omówienie transformacji i ich skutków. Każda zmiana w istocie była deformacją idei religijnych i nie ma kraju, u fundamentów którego nie leżałaby religia.

Kończąc prelekcję pani profesor zachęciła zebranych do podjęcia próby odbudowywania małej, lokalnej ojczyzny, do czego zobowiązuje niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska.Galeria - Prof. Jadwiga Staniszkis w Henrykowie