Rozpoznanie, orientacja, zajęcia taktyczne - wszystko na poligonie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Pod okiem wykładowców i studentów wojskowej uczelni doskonalimy nasze umiejętności związane z kierunkiem klas.
Nocleg w wojskowych namiotach, nocne alarmy, musztra, zmaganie się ze zmęczeniem to tylko kilka z elementów szkoleniowych obozu. Będąc tutaj możemy zasmakować w wojskowym szkoleniu i stylu życia. Jest to obowiązkowy obóz stanowiący integralną część programu klas o kierunku wojskowym.


Zobacz artykuł na www.polska-zbrojna.pl >>

Galeria - Na poligonie