„Każdy ma swoją Galileę, z którą wiąże się jego doświadczenie Boga i do której zawsze chętnie wraca. Dla mnie taką Galileą jest Henryków”.

Tymi słowami 28 maja br. zwracał się do zgromadzonej na prymicyjnej mszy świętej społeczności naszej szkoły jej absolwent, neoprezbiter, ks. Zbigniew Topolnicki. W kazaniu zwrócił uwagę także na dwa ważne aspekty życia – obecność i miłość. Ukazując ich rolę i znaczenie dla każdego podkreślił dobitnie, że mimo trudności ich właśnie doświadczył będąc uczniem naszego liceum. Odprawiając prymicyjną mszę świętą wyraził wdzięczność Bogu za dar kapłaństwa a także dyrektorowi i gronu pedagogicznemu za obecność i miłość właśnie. Po zakończonej eucharystii ks. neoprezbiter udzielił papieskiego błogosławieństwa wszystkim obecnym.

Ksiądz Zbyszek jest świetnym kaznodzieją - mówi jeden z uczniów - Jego dzisiejsza homilia była prosta i treściwa, mówiła o obecności i miłości Boga do nas. Celebrans zakończył swoją wypowiedź podsumowaniem, iż diakonia wynika z miłości. Wierzą, że ks. Zbyszek przyczyni się do dzieła Nowej Ewangelizacji.


Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że absolwenci naszej szkoły rok rocznie zasilają szeregi kapłanów naszej archidiecezji. W tym roku 24 maja w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk Metropolity, ks. abpa Józefa Kupnego święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch naszych absolwentów:

ks. Bernard Bekalarz i ks. Zbigniew Topolnicki. Wdzięczni za prymicyjną eucharystię życzymy księżom obfitości darów Ducha Św. w kapłańskiej posłudze.

GALERIA - Galilea w Henrykowie