15 maja 2014 roku obchodziliśmy w naszej szkole „dzień Sybiraka” z racji jubileuszu 25-lecia powstania koła Sybiraków w Ziębicach. Po uroczystościach w Kościele parafialnym w Henrykowie, poświęceniu tablicy pamiątkowej, kamienia z napisem „Bóg Honor Ojczyzna” druga część obchodów odbyła się w szkolnej auli.

Zaproszeni goście wraz z Sybirakami przy udziale władz lokalnych wzięli udział w przedstawieniach artystyczno – muzycznych poświęconych tematyce patriotycznej.

Krzewienie patriotyzmu, to jedna z misji, jakie podejmujemy w szkole. Zdobywanie wiedzy w rodzinnej atmosferze ubogacone możliwościami szerokiego rozwoju z mozolnym szlifowaniem charakteru w zgodzie z chrześcijańskim systemem wartości i miłością do Boga i Ojczyzny to nasza codzienność. Jest to zamysł założyciela szkoły Jego Eminencji Ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza, kontynuowany przez kolejnych metropolitów, a od początku realizowany przez Księdza Dyrektora Jana Adamarczuka oraz grono pedagogiczne.

Zarząd Główny Związku Sybiraków wśród wyróżnionych Złotą Odznaką Honorową nagrodził także naszego księdza dyrektora. Dostrzeżenie zasług na rzecz pamięci i patriotyzmu jest wielkim wyróżnieniem dla naszej szkoły potwierdzającym efektywność realizacji założeń programowych. Jesteśmy z niego bardzo dumni.

Galeria - ZŁOTO DLA KSIĘDZA DYREKTORA