W dniu 07 maja 2014 roku Orkiestra Dęta Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie pod batutą pana Majora Edwarda Tomków swoją grą uświetniła uroczystość poświęcenia dzwonów w kościele filialnym pw. św. Marcina w Gogołowie  (parafia rzymsko – katolicka pw. św. Michała Archanioła w Wirach).

Mszy Świętej przewodniczył biskup diecezji świdnickiej – Ks. Ignacy Dec.
Podczas nabożeństwa biskup poświęcił trzy dzwony, którym nadano imiona: Jan Paweł II
oraz Trzech Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela. Fundatorem instrumentów obrzędowych jest ks. Adam Dereń, pochodzący z Gogołowa, oraz jego rodzina.

Dodatkowo akompaniament naszej orkiestry w trakcie Mszy św. nadał szczególnego charakteru całej ceremonii, a w czasie koncertu dostarczył wiernym niezapomnianych wrażeń.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. ks. dr Jan Adamarczuk – Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie, ks. Jan Suchecki – proboszcz parafii
pw. św. Maurycego we Wrocławiu i ks. dr Radosław Kisiel – Dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej.

Ks. Roman Tomaszczuk, Gość Niedzielny dodatek Świdnicki:
Dwa lata temu, 7 maja, kościół filialny w Gogołowie został ocalony od pożaru. Powinien był spłonąć doszczętnie, stało się inaczej i od samego początku wierni przypisują tę zmianę cudownej interwencji Maryi, którą czczą w swym kościele w znaku gotyckiej figury, a którą od tamtego dramatycznego dnia nazywają Matką Łaski Bożej.

7 maja bp Ignacy Dec poświęcił trzy dzwony, które zwisły na nowej dzwonnicy. Najmniejszy z nich to dzwon, który był dotychczas umieszczony na dzwonnicy kościoła a teraz został odnowiony i z nim właśnie zharmonizowano dwa nowe dzwony. Jest to fundacja ks. Adama Derenia i jego rodziny. Fundator pochodzi z Gogołowa, który należy do parafii pw. św. Michała Archanioła w Wirach. 

W homilii bp Ignacy Dec najpierw rozwinął wątek prawdy o łasce Bożej i Maryi, którą Kościół 7 maja przyzywa w jako Matkę Łaski Bożej właśnie. – Obok darów naturalnych istnieje jeszcze inny dar Boży, który służy do tego, byśmy mogli osiągnąć szczęście, czyli zbawienie wieczne w niebie – definiował biskup. – Pan Bóg udziela go naszej duszy w sposób dla nas niewidzialny. Naszymi siłami nie możemy tego daru osiągnąć, ani wysłużyć naszymi dobrymi uczynkami. Bóg udziela go ludziom ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa. Zbawiciel przebłagał Boga swym życiem, męką i śmiercią wysłużył dla wszystkich ludzi ten wielki dar Boży. Ten niewidzialny, czyli wewnętrzny dar, niezasłużony, nadprzyrodzony, który nam Pan Bóg daje dla zasług Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, nazywamy łaską Boską.

Biskup przypomniał także znaczenie dzwonu, jako instrumentu obrzędowego od wczesnego średniowiecza wpisanego w życie Kościoła. – W czasie pontyfikatu Jana XIII, ok. roku 968 wprowadzono zwyczaj nadawania dzwonom imion, włączając te instrumenty do przestrzeni sacrum – przypomniał. 

Dzwony umieszczone na nowej, wolnostojącej dzwonnicy w Gogołowie, noszą imiona: Jan Paweł II oraz Trzech Archaniołów: Michała Rafała i Gabriela. Uroczystość poświęcenia dzwonów to kolejny etap dźwigania kościoła ze szkód jakie wyrządziło spłonięcie dwa lata temu ołtarza. Rok temu 7 maja poświęcono odnowione wnętrze, wciąż brakuje nowych ławek, trzeba tez dokończyć restaurację ołtarza głównego oraz stacji Drogi Krzyżowej.

W uroczystości ku zaskoczeniu wiernych wziął udział ks. Stanisław Pluta, były proboszcz, który z powodu choroby musiał przejść na emeryturę. Bp Ignacy doceniając zasługi duchownego wręczył mu pamiątkowy pierścień dziesięciolecia diecezji, otrzymał go także ks. Adam Dereń. 

Podczas Mszy św. wiernym akompaniowała orkiestra dęta Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie. A wśród gości byli m.in. ks. Jan Adamarczuk, ks. Jan Suchecki, ks. Radosław Kisiel oraz ks. Marek Kruszewski. 

Dzwony wykonała ludwisarnia Felczyńskich z Taciszewa. Proboszczem parafii jest ks. Adam Woźniak.

Galeria - POŚWIĘCENIE DZWONÓW W GOGOŁOWIE